Logo KI-AGIL

Förderer

Projekte von und mit KI-AGIL

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz mithilfe von agilen Arbeitsformen wird zunächst mit sechs Unternehmen erprobt. Mit der limitierten Anzahl an Unternehmen entsteht eine Basis von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, die Erfahrungen in der Entwicklung, Inbetriebnahme und Nutzung von Sensorik und KI-Technologien vorweisen können. Die aus dem Projekt gewonnenen Kenntnisse sollen langfristig auf weitere KMU aus der deutsch-niederländischen Grenzregion übertragen werden.

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz soll zukünftig auch in Ihrem Unternehmen eine wichtige Rolle spielen? Dann kontaktieren Sie uns gern.

Projecten van en met

De toepassing van kunstmatige intelligentie met behulp van agile werkvormen zal in eerste instantie worden getest met zes bedrijven. Met het beperkte aantal bedrijven wordt een basis gecreëerd van partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap die kunnen aantonen ervaring te hebben met de ontwikkeling, ingebruikneming en toepassing van sensortechnologie en AI-technologieën. De bij het project opgedane kennis moet op lange termijn worden overgedragen op andere kleine en middelgrote ondernemingen uit het Duits-Nederlandse grensgebied.

Wilt u dat de toepassing van kunstmatige intelligentie in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen in uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.