Lena Haselmann-Kränzle

Prof. Dr. Lena Haselmann-Kränzle

E-Mail
l.haselmann@hs-osnabrueck.de
Abteilung
Institut für Musik
Web
Internetseite
Beschreibung
Institut für Musik

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2020 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns

Logo 50 Jahre Hochschulen für Angewandte Wissenschaften