Thomas Heinrich

Prof. Thomas Heinrich Landschaftsbau

E-Mail
t.heinrich@hs-osnabrueck.de
Abteilung
Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Beschreibung
Professor

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2018 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns

Zertifikat