Beitragsordnung der Studierendenschaft (WS 2014/15)

Beitragsordnung der Studierendenschaft der Hochschule Osnabrück vom 01.09.2014

veröffentlicht am 24.09.2014

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2019 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns